Obrácené pozice v józe – harmonizace višuddhi (léčba štítné žlázy apod.)

“Nevyhnutelně se rozpouští v proudu času lidské tělo, podobno džbánu z nepálené hlíny, který měkne a rozpadá se ponořený do proudu řeky. Jóga je oheň, jenž naše tělo vypálí, aby jako pevná nádoba vzdorovalo času na věky. Nech ožehnout tímto ohněm své tělo. Tím završíš jeho úplné očištění.”

Celý text najdete zde.