O Zbožňované ženě

2016-1Na této stránce se dozvíte o Zbožňované ženě, mém projektu, i o mně více informací :-). Začněme projektem, protože o něm jsou tyto stránky. Projekt vznikal v mé hlavě mnoho let, ale dlouho neměl jméno. Snažila jsem se najít spojnice svých lásek – nauk, kterým jsem se věnovala a věnuji, a to zejména jógy, tradiční čínské medicíny, bylinoznalství a v posledních letech také stále více role ženy v moderní době, významu sexuality pro ženu a mysticismu ženského prvku.

Zbožňovaná žena se rodí

bohynePo mnoho let – a možná desetiletí – jsem sama uvnitř sebe tápala po vlastní identitě a roli svého ženství. Důsledkem různých životních událostí a procesů uvnitř mne i těch vnějších jsem postupně začala nacházet cenný vztah k sobě a pak se “na scéně” mého života objevila dvě slova – zbožňovaná žena – a jméno projektu bylo na světě.

Filozofická východiska: Spojení jógy, tradiční čínské medicíny a západních tradic a mytologií

kaiserinrFilozoficky v něm vycházím z jógy, tradiční čínské medicínyzápadní mytologie. Pramenem informací a podhoubím, na němž stavím svou vlastní metodologii, jsou zejména tři knihy:

Zatímco Mystérium Temné Luny nabízí zevrubný výklad historie Ženství, jeho potlačení a cestu k dnešnímu znovuobrození z pohledu západní civilizace, Cesta císařovny sleduje a analyzuje moderní ženu z pohledu tradičních čínských učení, a zejména medicíny. Bylinářské tradice pak seznamují se starodávnými tradicemi využívání (nejen léčivých) rostlin pro potřeby lidské populace.

Můj guru

Mým guruem se zcela nečekaně, neboť jsem ho hledala v Česku i v Indii, stal Němec. Člověk, který dlouhá léta strávil v Americe a nějaký čas pobýval v Indii. Wolf-Dieter Storl. Učím se od něho a z jeho knih a je to učení těžké (znalostí má mnoho) a velmi naplňující. Kromě výše uvedené knihy doporučuji ještě tyto tituly:

 • Jsem součástí lesa
 • Čarovná moc rostlin
 • Zahrada jako mikrokosmos
 • Šamanské techniky a rituály
 • Léčivé a kouzelné byliny – mezi dveřmi a brankou
 • Pradávná medicína – kořeny medicíny z dávné minulosti

 

Projekt navrací ženy k jejich vlastnímu silnému potenciálu Dívek, Matek a Moudrých babiček tak, aby z něj v každém životním období vytěžily maximum pro sebe a své blízké.

Projekt Zbožňovaná žena má za cíl nabídnout ženám pochopení jejich vlastního potenciálu, který byl v průběhu tisíciletí postupně zmýtizován a většinou moderních společností tabuizován, odsunut, potlačen a transformován ve prospěch vlastností, které historicky náležejí mužům a které si ženy postupně osvojovaly. Tím přišly nejen o kontakt se svou vnitřní Ženou (Lunou), ale také o kontakt s historií silných Žen-MatekŽen-Moudrých babiček, které v době matriarchátu přirozeně (a pozitivně) vládly rodům a učily nejmladší generace hlubokou moudrost předávanou řadami svých ženských předchůdkyň.

pozadiCíle projektu:

 • hledání vlastní ženské identity, svého ženství, jeho hodnoty (pochopení historické role ženy, přechodu od matriarchátu k patriarchátu, role ženy v moderní době, možnost následovat vlastní volby)
 • objevování vlastních zdrojů ženské síly
 • harmonizace tělesné i psychické složky ženské osobnosti
 • rozvíjení historických dovedností ženy (bylinkaření, mysticismus, intuice)
 • proměny ženy – pro lepší sebepřijetí
 • usnadnění procesu přijetí přerodu ženy během postupných fází od Dívky k Ženě a Moudré bábě

Nástroje projektu:

 • kurzy: jóga, aromaterapie, základy tradiční čínské medicíny, základy zdravé dietetiky, základy západní fytoterapie
 • pobyty: v Česku i zahraničí (jóga, monotematické dle rozpisu v sekci Kurzy, případně z homepage rolovacím menu v záhlaví – Kurzy)
 • studium: v tuto chvíli nabízíme v rámci projektu pro všechny ženy (a jejich muže), které/kteří touží po vzdělávání v tradičních disciplínách, dvouletou školu tradiční čínské medicíny – obor Diagnostik TCM (TCM Academy, Ostrava)

 

Foto autorky projektu: Lenka Chlebounová, ilustrační perokresby: Varvara Gorbash