Západní bylinářství

Západní bylinářství umí mnohé, pokud víme, jak je využít. Nabízím vám sérii přednášek o zásadních bylinách z našeho zeměpisného pásma, jejich charakteristice, užití a přípravě, a to navíc z pohledu jejich příslušnosti k jednotlivým planetám Sluneční soustavy. Nečekejte žádné standardní bylinkářské přednášky, nýbrž výklad teoretického členění bylin, podle nějž budete sami schopni určovat indikace účinných bylin a orientovat se v jejich planetární a další příslušnosti.

  1. Planetární dělení bylin, prarostlina, moderní medicína x klasická fytoterapie

  2. Sezona v bylinářství

  3. Jedovaté rostliny nejsou našimi nepřáteli`